ชาสมุนไพร ยาดมสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร แคปซูลสมุนไพร น้ำยาเอนกประสงค์สมุนไพร

สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ สุขภาพที่ดี เงิน-ทอง ก็ซิ้อไม่ได้ ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเอง มาดื่มชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันเถอะคะ
สุพรรณหงส์ - ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ท่านสามารถเป็นเจ้าของสินค้า มีแบรนด์เป็นของท่านเอง

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สรรพคุณ สมุนไพร

ใบหม่อน
ลดน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล แก้ไอ ต้านอนุมูลอิสระ

ดอกคำฝอย
ลดไขมัน, ลดดอเลสเตอรอลในเลือด, บำรุงประสาท, บำรุงหัวใจ, บำรุงโลหิต, แก้ปวดในรอบเดือน
หมายเหตุ – สตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม

เก๋ากี้
ลดน้ำตาลในเลือด,บำรุงร่างกายให้แข็งแรง, บำรุงสายตา, แก้วิงเวียนศีรษะ

ใบเตย
บำรุงหัวใจ, ดับพิษไข้, แก้ร้อนในกระหายน้ำ, ชูกำลัง

รางจืด
ล้างสารพิษในร่างกาย(Detoxifier and Body-cleanser), ถอนพิษไข้, ทำลายไวรัส, ต้านอนุมูลอิสระ และบำรุงระบบภายในร่างกาย

ดอกอัญชัน
บำรุงสายตา เพิ่มความสามารถการมองเห็น ลดอาการโรคทางตา เช่น ตาฟาง ตาแฉะ


แครอท
ลดการเกิดโรคเสื่อมของตา ทำให้เลือดดี มีสารต้านมะเร็ง มีสารต้านอนุมูลอิสระ

เก๊กฮวย
ขับพิษร้อน แก้อ่อนเพลีย ดับร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ เวียนศีรษะ บำรุงประสาทและสายตา

หญ้าหวาน
แก้อ่อนเพลีย ร้อนใน กระหายน้ำ

ดอกมะลิ
บำรุงหัวใจ, ทำให้ชุ่มชื่น

ตะไคร้
บำรุงธาตุ ขับปัสสาวะ ขับลม ขับเหงื่อ ทำให้เจริญอาหาร แก้ไอ ขับเสมหะ บำรุงสมอง

โหรพา
ขับลม ขับเหงื่อ ปวดศีรษะ ช่วยเจริญอาหาร

ขิง
ขับลม ท้องอืด จุกเสียดแน่นเฟ้อ คลื่นใส้ อาเจียน หอบไอ ขับเสมหะ บิด ช่วยย่อย

ใบแปะก๊วย
บำรุงสมอง ช่วยการไหลเวียนของโลหิตในสมองดีขึ้น ชะลอความชรา

ใบบัวบก
บำรุงหัวใจ บำรุงกำลัง แก้ช้ำใน แก้อ่อนเพลีย บำรุงสมอง แก้โรคปวดหัวข้างเดียว ควบคุมระดับความดันให้เป็นปกติ

ใบฝรั่ง
ลดพิษในร่างกาย ฆ่าเชื้อ กำจัดกลิ่นปาก แก้ท้องร่วง

ฮว่านง็อก
มีแหล่งอ้างอิงมากมายว่าเป็นราชาสมุนไพร คุณประโยชน์ครอบจักรวาล

หญ้าปักกิ่ง
ดับพิษร้อนใรร่างกาย ขับล้างพิษในร่างกาย บำรุงร่างกาย กระตุ้นและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ทองพันชั่ง
ดับพิษไข้ พิษเมาเบื่อ ขับปัสสาวะ ยับยั้งเชื้อไวรัส

เถาวัลย์เปรียง และเถาเอ็นอ่อน
ปวดเมื่อย โรคข้อเข่าเสื่อม ต้านอาการอักเสบ

ขลู่
กษัย นิ่ว ไต ระดูขาว ขับปัสสาวะ แก้ไข้ขับเหงื่อ บำรุงไต

รากหญ้าคา
ขับปัสสาวะ แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ บำรุงไต ขับระดูขาว แก้ร้อนใน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แฟรนไชน์ชาสมุนไพร www.supannahong.com

สุพรรณหงส์ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตำหรับสูตรชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่างๆ มากกว่า 15 สูตร ต้องการผู้ที่มีกิจการร้านกาแฟสด ร้านเครื่องดื่ม อยู่แล้ว สามารถนำสินค้าชาสมุนไพร สุพรรณหงส์ จำหน่ายเป็น เมนูหนึ่งของร้านของท่าน ซึ่งเราจะทำรูปแบบจำหน่ายเป็นสูตร ชงในกาแก้วใสชงชา รูปลักษณ์สวยงาม มองเห็นน้ำชาในกาแก้ว สร้างอรรถรสในการดื่ม และที่สำคัญเพื่อสุขภาพที่ดี

หากท่านสนใจ ติดต่อเราวันนี้ ที่สำคัญ ช่วง Promotion

http://www.supannahong.com/

ส่งเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รายได้หลัก ประจำ รายได้เสริม

พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้สนใจลงทุนค้าขาย เราคือผู้ผลิตมีสินค้าจำหน่ายราคาขายส่งขายไม่ได้เอามาคืน เราคืนเงินให้ ไม่เสี่ยงขาดทุน ขายได้มากกำไรมาก โอกาสดีๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว

สินค้าแปรรูปสมุนไพร จากผู้ผลิตโดยตรง
* ชาสมุนไพรต่างๆหลายสูตร มากกว่า 15 สูตร ทั้งบำบัดโรค บำรุงร่างกาย
* พิมเสนน้ำ , ยาดมสมุนไพร , ยาดมส้มโอมือ , เป๊บเปอร์มิ้นเจล , สเปรย์ตะไคร้หอม , น้ำยาต่างๆ
* สบู่ , แชมพู , ครีมนวดผม , ครีมทาผิว
* แคปซูลสมุนไพรต่างๆ
* อื่นๆ
*************** ติดต่อ****************
สุพรรณหงส์ - โทร. 0891451274
viratster@gmail.com
http://www.supannahong.com/

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

ชาสมุนไพร http://www.supannahong.com/

ชาสมุนไพร
สารสาระจากห้องยา
โดยฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ภญ.อัญชลี งานขยัน ผู้เรียบเรียง
สารสาระจากหองยา

โดยฝายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลหนองมวงไข ภญ.อัญชลี งานขยัน ผูเรียบเรียง

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 51 Vol. 5, No.1 OCTOBER 2008สมุนไพร (Medicinal Plant หรือ Herb) เปนพืชที่กำเนิดจากธรรมชาติ และนับเปนเทคโนโลยีพื้นบานที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำมาใชประโยชนไดมากมาย เชน เปนยารักษาโรค บริโภคเปนอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ สีผสมอาหาร สียอม เครื่องสำอาง ตลอดจนนำมาทำเปนเครื่องดื่มไดอีกดวย โดยเฉพาะการนำสมุนไพรมาเปนเครื่องดื่มที่ใชรูปแบบในการบริโภคเชนเดียวกับการชงชา โดยการชงชาเปนการสกัดสารที่เปนตัวยาสำคัญดวยความรอนในชวงเวลาสั้นๆ เพื่อไมใหสารที่ไมพึงประสงคถูกสกัดออกมาหรือเพื่อปองกันไมใหสารที่ตองการถูกทำลายดวยความรอนที่นานเกินไป รวมทั้งสามารถรักษากลิ่นรสที่ตองการของสมุนไพรชนิดนั้นๆ เอาไวดวย สมุนไพรที่ใชรูปแบบในการบริโภคเชนเดียวกับชา มักจะเรียก ชาสมุนไพร

ชาสมุนไพร คืออะไร

ชาสมุนไพร คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากสวนตาง ๆ ของพืช 15 ชนิด ที่นำไปตากแดด อบแหง แลวตัดสับหรือบด โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนำไปบริโภคโดยการตมหรือชงกับน้ำ ซึ่งชาสมุนไพรจัดเปนอาหารที่กำหนด คุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547 เรื่อง ชาสมุนไพร จะตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ภาชนะบรรจุ ตลอดจนฉลากไดผานการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาวามีความถูกตองเหมาะสม จึงจะสามารถผลิตหรือนำเขาเพื่อออกจำหนายได

พืชหรือสวนตาง ๆ ของพืชที่ใชเปนวัตถุดิบสำหรับชาสมุนไพร

พืชหรือสวนตางๆ ของพืชที่ใชเปนวัตถุดิบสำหรับชาสมุนไพรทั้ง 15 ชนิด เปนพืชที่สามารถหาไดงายยังมีคุณคา และประโยชนมากมาย ดังนี้

1. ชามะตูม ทำจากผลมะตูมแก บดเปนผง ใหน้ำชาสีแดงออกน้ำตาล มีกลิ่นหอมหวาน ชวนดื่ม สวนใหญจะแตงรสดวยน้ำตาล เพื่อใหรสชาติที่ดีขึ้น มะตูมเปนสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงธาตุ ทำใหขับถายดี และเจริญอาหาร ขับเสมหะ แกรอนใน

2. ชากระเจี๊ยบ ทำจากฐานรองดอกของกระเจี๊ยบแดง มีคุณสมบัติในการลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิตสูง ขับปสสาวะ แกกระหายน้ำ ทำใหชุมคอชื่นใจ ชากระเจี๊ยบมีสีแดง รสเปรี้ยวมักเติมน้ำตาลเพื่อแตงรส

3. ชาขิง ทำจากเหงาขิงแก ที่มีน้ำมันหอมระเหย รสหวานเผ็ดรอน มีสรรพคุณทางรอน ชวยบรรเทาหวัด แกคลื่นไสอาเจียน เมารถเมาเรือ ชวยยอยอาหาร แกทองอืด ทองเฟอ ขับลม


4. ชาขา ทำจากเหงาขาแก มีสรรพคุณชวยขับลมไดดี เปนการระบายลมออกมาจากลำไส ทำใหรูสึกสบายทองขึ้น แกทองอืด ทองเฟอ เรอเปรี้ยว ชวยบรรเทาอาการหดเกร็งของกลามเนื้อทองไดอีกดวย

5. ชาตะไคร ทำจากเหงา ตนและใบตะไคร อบใหแหงแลวบด ตระไครมีกลิ่นหอม เพราะมีน้ำมันหอมระเหย มีสรรพคุณชวยยอยอาหาร แกลมวิงเวียน ขับเหงื่อ ขับปสสาวะ แกทองอืด ทองเฟอ จุกเสียด บำรุงธาตุ

6. ชาใบหมอน ทำจากใบหมอน มีสรรพคุณชวยลดความดันโลหิตและชวยลดไขมันในเสนเลือด แกรอนใน กระหายน้ำ แกไอ และบำรุงธาตุใหแข็งแรง

7. ชาดอกคำฝอย ทำจากดอกคำฝอยแหง มีสีแดงสมชวนดื่ม กลิ่นหอมชื่นใจ มีสรรพคุณชวยลดไขมันในเสนเลือด ลดความดันโลหิตสูง ขับเหงื่อ เปนยาระบายออน ๆ บำรุงเลือดสตรี ขับระดู ขอควรระวังของชาดอกคำฝอย คือ ไมควรใชในสตรีมีครรภ เพราะดอกคำฝอยเปนยาบำรุงเลือดและขับประจำเดือน ถาดื่ม มาก ๆ อาจแทงได

8. ชาใบบัวบก ทำจากใบบัวบก ที่มีวิตามินเอ บีหนึ่ง และแคลเซียมมาก รวมทั้งยังมีสรรพคุณชวยแกช้ำใน ทำใหหายฟกช้ำไดดี แกรอนในกระหายน้ำ ลดอาการปวดศีรษะขางเดียว บำรุงสมอง บำรุงหัวใจ แกออนเพลียเมื่อยลา

9. ชาใบเตย ทำจากใบเตยหอม อบ บดเปนผง มีสีเขียวใบเตย มีกลิ่นหอมชื่นใจ ใบเตยมีสรรพคุณชวยขับปสสาวะ ชวยลดน้ำตาลในเลือด ชาใบเตยจึงเหมาะกับคนที่เปนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง คนธรรมดาทั่วไปก็ดื่มได กลิ่นหอมของใบเตยชื่นใจ คลายเครียดไดดีแท

10. ชาดอกเก็กฮวย ทำจากดอกเก็กฮวยแหง ใหน้ำชาสีเหลือง มีสรรพคุณดับรอน รักษาอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตาแดง บำรุงประสาทและสายตา

11. ชาหลอฮังกวย ทำจากผลหลอฮังกวย มีสรรพคุณขับเสมหะ ทำใหชุมคอ

12. ชาเห็ดหลินจือ ทำจากเห็ดหลินจือแหง สารที่มีอยูในเห็ดหลินจือ จะเขาไปกระตุนระบบภูมิคุมกันในรางกาย ใหทำหนาที่ปกติ สามารถตานการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง ตานการจับตัวของลิ่มเลือดชวยเสริมสรางและบำรุงสุขภาพใหแข็งแรง บรรเทาอาการรอนใน กระหายน้ำ

13. ชามะขามปอม ทำจากผลมะขามปอม มีสรรพคุณแกไอ ขับเสมหะ การที่เนื้อมะขามปอม แกไอ ขับเสมหะได เพราะในเนื้อมีกรดอินทรีย และมีสารชวยกระตุนใหน้ำลายออก ชวยละลายเสมหะ

14. ชาเจี่ยวกูหลาน ทำจากใบและตนเจี่ยวกูหลาน มีสรรพคุณบำรุงรางกาย ลดความดันโลหิต ลดน้ำตาลในเลือด ระงับประสาทชวยใหนอนหลับ ลดความตื่นเตน

15. ชาเปรียง ทำจากเถาวัลยเปรียง มีสรรพคุณขับปสสาวะ แกอาการปวดเมื่อยตามรางกาย แกบิด แกหวัด

การดื่มชาสมุนไพรนั้นควรดื่มใหหลากหลาย เหมาะสมกับภาวะรางกาย และตามความตองการของแตละบุคคล ก็จะชวยใหรางกายเกิดภาวะสมบูรณ ทำใหสุขภาพดี ซึ่งชาสมุนไพรที่มีอยูมากมายหลากหลายรสชาติและรูปแบบ ทั้งรูปแบบที่ตองน้ำพืชสมุนไพรมาทำชาสมุนไพรเองและรูปแบบที่สำเร็จรูปนำมาชงดื่มไดทันที สำหรับการนำพืชสมุนไพรมาทำเปนชาสมุนไพรเอง กอนบริโภคควรจะทำใหสะอาดถูกสุขลักษณะ และชาสมุนไพรที่มีลักษณะชงดื่มไดทันทีที่วางจำหนายอยูทั่วไป ควรรูจักเลือกซื้อเลือกใชใหถูกตอง นอกจากจะได ลิ้มรสความหอมอรอยแลว ยังปลอดภัยและไดประโยชนจากสรรพคุณของสมุนไพรดวย เมื่อเปรียบเทียบกับ น้ำอัดลมที่มีเพียงน้ำตาล กาเฟอีน และกลิ่นสังเคราะหแลวอัดลมลงไป ชาสมุนไพรมีคุณคากวาไหน ๆ และการหันมาดื่มชาสมุนไพรบานเรามาก ๆ ก็เปนการชวยกันเสริมสรางรายไดชุมชน หรือสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนการพึ่งพาตนเองในประเทศเราไดอยางดี

*************************************************

เอกสารอางอิง : เอกสารเผยแพร กลุมพัฒนาระบบ กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พฤศจิกายน 2547สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ สุพรรณหงส์ http://www.supannahong.com/

viratster@gmail.com หรือ โทร. 0891451274